Ausschuss

BI Weber Robert

Maschinenmeister Stv. / Zugskommandant

OBM Staubmann Robert

Zugskommandant / Schriftführer / EDV-Beauftragter / Disponent Bereichsalarmzentrale

HLM Kobald Edwin

Kassier / Gruppenkommandant

HLM Pichler Harald

Gruppenkommandant

OLM Pfister Thomas

Atemschutz-Beauftragter / Gruppenkommandant

OLM Vasold Stefan

Funkbeauftragter / Gruppenkommandant / Disponent Bereichsalarmzentrale